Gebit

Het gebit van Alagille-patiënten staat onder invloed van verschillende factoren. Ten eerste bemoeilijkt de slechte vitamine D opname de opname van calcium. Dit kan zwakkere tanden en daardoor gaatjes (cariës) tot gevolg hebben.
Ten tweede kunnen de tanden (vooral die van het blijvende gebit) geel verkleuren door gebruik van medicijnen zoals Rifampicine (merknaam Rifadin) en wellicht ook door de opname van bilirubine door het lichaam.
Ten derde wordt het gebit vaker belast doordat er vaker moet worden gegeten, door zoete medicijnen en doordat er ook ’s nachts voeding wordt gegeven.

 

Tandarts

Gelukkig kun je veel doen om gebitsproblemen te voorkomen. Goed poetsen, tweemaal per dag, is het eerste wat je kunt doen. Poets bij voorkeur voor het ontbijt (na het eten is de glazuurlaag van de tanden verzwakt door het eten) en eet als het kan niets meer na het tandenpoetsen. Stem het medicijngebruik als dit kan af op de poetstijden, zodat de suiker in de medicijnen zo min mogelijk in kan werken op het gebit.

Ga minimaal 2 keer per jaar naar de tandarts, zodat deze eventuele zwakke punten in het gebit tijdig kan opsporen. Daarnaast kan de tandarts de kiezen ‘sealen’. Hierbij wordt er een laagje om de kiezen aangebracht, waardoor cariës minder kans krijgen.